نظر(پیام) - ماموپلاستی(کوچک کردن پستان ها)

ماموپلاستی(کوچک کردن پستان ها)
طرح سوالات،نظرات،پیشنهادات
2015-10-28, 17:01
من شاغل هستم ومرخصی کمی دارم آیا می توانم عمل جراحی کوچک کردن سینه وشکم را همزمان انجام دهم؟

پاسخ
اگرچه سبب طولانی تر شدن جراحی می شود ودر صورت امکان بهتر است جداگانه انجام شود ولی انجام همزمان آنها هم هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
2015-10-28, 17:01
پس از جراحی کوچک کردن پستان تا چه مدت باید از گِن استفاده کنم؟

پاسخ
ابتدا برای سه هفته شبانه روز وسپس برای 1تا 3 ماه فقط شب ها
2015-10-28, 17:00
سینه هایم خیلی بزرگ است و مرا اذیت می کند ولی قصد دارم بچه دار شوم آیا کوچک کردن پستان برروی شیردهی تأثیرمی گذارد؟

پاسخ
کوچک کردن پستان روش های متفاوتی دارد ولی تمام آنها برروی شیردهی تأثیر می گذارد. در بهترین حالت سبب کاهش توانائی شیردهی می شود. پس اگر می خواهید سینه های خود را کوچک کنید وسپس بچه دارشوید، احتمال استفاده از شیر جایگزین را در نظر داشته باشید.