نظر(پیام) - جراحی شکم (ابدامینوپلاتس) و ساکشن شکم

جراحی شکم (ابدامینوپلاتس) و ساکشن شکم
طرح سوالات،نظرات،پیشنهادات
2015-10-28, 17:05
پس از ابدامینوپلاستی تا چه مدت باید از گن استفاده کنم؟

پاسخ
سه هفته شبانه روز و پس از آن حداقل سه هفته شب ها
2015-10-28, 17:05
پس از عمل جراحی ابدامینوپلاستی تا چه مدت درن دارم؟

پاسخ
معمولا بین2 تا 7 روز یا تا زمانی که ترشح داخل درن به cc30 یا کمتر در روز برسد
2015-10-28, 17:04
به تشخیص دکتر باید رحم خود را دربیاورم آیا میتوانم آنرا همزمان با ابدامینوپلاستی انجام دهم؟

پاسخ
هر دوعمل فوق اعمال بزرگ در ناحیة شکم هستند واحتمال ترومبوآمبولی را به شدت افزایش می دهند. به همین دلیل انجام همزمان دوعمل فوق به هیچ وجه توصیه نمی شود.
2015-10-28, 17:03
من دیگر نمی خواهم حامله شوم آیا می توانم همزمان با ابدامینوپلاستی لوله هایم را نیز ببندم؟

پاسخ
بله اینکار کم خطر است و می توان آنرا انجام داد.
2015-10-28, 17:03
من می خواهم بچه دار شوم آیا می توانم جراحی شکم (ابدامینوپلاستی Yummy tuck) کنم؟

پاسخ
کسی که قصد حامله شدن را دارد فقط می تواند اعمال زیر را انجام دهد: 1)ساکشن شکم وپهلوها 2) برداشتن مقداری ازپوست اضافه و افتادة شکم در زیر ناف.