بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبائی

50% تخفیف ویژه جراحی بینی تا پایان دی ماه

با سابقه بیش از 50هزار جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیمی
وعمل جراحی زیبایی زنان

در موارد اورژانس با شماره ذیل تماس بگیرید.

 

  • ddr-malekan.jpg
  • dr-malekan.jpg
  • drmalakanrad3.jpg
  • malakan.jpg